Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 2. 5. 2019
Zařazení: 121. výzva, 135. výzva