Metodický pokyn pro návrh větrání škol (výpočetní pomůcka) - PO 5

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 2. 5. 2019
Zařazení: Specifický cíl 5.1, Specifický cíl 5.3