Prezentace - OPŽP - Monitoring udržitelnosti VH projektů

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 31. 1. 2020
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2
Popis: Prezentace ze seminářů na téma Monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí.