Čestné prohlášení k osobním výdajům

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 2. 2019
Zařazení: 129. výzva, 130. výzva, 131. výzva, 138. výzva, 139. výzva, 140. výzva