Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 14. 9. 2017
Zařazení: 73. výzva, 87. výzva, 88. výzva, 127. výzva, 128. výzva