Veřejná podpora - podnik v obtížích

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 29. 7. 2016
Zařazení: 40. výzva, 126. výzva, 134. výzva