Další miliony na rekultivaci starých skládek

30. 10. 2019
Od 1. listopadu budou mít obce, kraje a další organizace a zájemci možnost požádat o dotaci na rekultivaci starých skládek. Společně s přidáním nové výzvy jsme aktualizovali i harmonogramy výzev.

Nad rámec původního harmonogramu vyhlásí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 137. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory. V souvislosti s touto změnou jsme aktualizovali harmonogram výzev na rok 2019, harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Kromě nově přidané výzvy na rekultivaci starých technicky nedostatečně zabezpečených skládek došlo ještě k několika změnám, které se promítly do harmonogramů. U výzev č. 31 a 52 jsme prodloužili termín pro příjem žádostí o dotaci a navýšili jsme alokované finanční prostředky. Prodloužen byl rovněž termín pro příjem žádostí u výzev č. 110 a 115.