Cenové indexy pro vodné a stočné

11. 09. 2018
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňuje Státní fond životního prostředí ČR přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, platných pro dvě období kalendářního, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Indexy budou ze strany Státního fondu životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP.

Indexy jsou k dispozici ke stažení – Dokumenty ke stažení/ Specifické předpisy/Prioritní osa 1

Cenové indexy (formát xlsx)