Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

07. 01. 2019
S účinností od 7. ledna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří rozšíření podpory o nové specifické cíle 2.4 a 5.3. Ve specifickém cíli 2.4 můžete žádat o dotaci v oblasti snížení emise stacionárních zdrojů v uhelných regionech. U specifického cíle 5.3 došlo k zaměření na snížení náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí.

Aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP