Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2020

27. 01. 2020
Došlo k aktualizaci harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2020. Změny spočívají v upravení termínu vyhlášení a ukončení výzev č. 138 a 140, posunutí data vyhlášení výzvy č. 142 a přidání nové výzvy č. 150.

Do harmonogramu byly doplněny také výzvy z předešlých let, které pokračují i v roce 2020, příp. dále.

Aktuální verze dokumentu ke stažení: