Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2020

22. 12. 2020
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2020. Změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi č. 28 a v prodloužení data ukončení příjmu žádostí u 142. výzvy.