Aktualizovali jsme harmonogramy výzev na rok 2019

04. 04. 2019
Aktualizovali jsme harmonogram výzev pro rok 2019, harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Aktuální verze dokumentů: