Aktualizovali jsme dokument Náklady obvyklých opatření u 110. výzvy

10. 03. 2021
Zveřejňujeme aktualizovanou verzi dokumentu Náklady obvyklých opatření MŽP platnou pro rok 2021. Účinnost dokumentu je od 10. března 2021.

Zájemci o podporu ze 110. výzvy mají na přípravu a podání žádosti čas do 30. června 2021.

Plánované záměry je možné konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nebo prostřednictvím e-mailové schránky dotazy-PO4@nature.cz.