Aktualizovali jsme dokument Doporučená opatření pro ochranu hospodářských zvířat před vlky

08. 02. 2021
Vzhledem k nově schválenému standardu „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ došlo k úpravě doporučených optimálních opatření pro žádosti 110. výzvy OPŽP.

Žadatelé předkládající projektové záměry po datu 8. 2. 2021 jsou povinni zpracovat návrh opatření dle aktualizovaného dokumentu Doporučená opatření pro ochranu hospodářských zvířat před vlky.

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a webové adrese www.navratvlku.cz. Řešený Standard (SPPK E 02 006: 2021) je ke stažení na stránkách AOPK ČR – standardy.nature.cz.

Konzultace projektů je možná osobně na regionálních pracovištích AOPK ČR, případně prostřednictvím e-mailové schránky dotazy-PO4@nature.cz.