Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy
22. 03. 2019 |
Světový den vody, který připadá na dvaadvacátý březen, má pro letošní rok motto „Voda pro všechny“. Státní fond životního prostředí ČR pomáhá, aby voda byla dostupná člověku i přírodě.
Březnová Priorita je plná vody (dešťové)
13. 03. 2019 |
V aktuálním vydání se hodně věnujeme hospodaření s dešťovou vodou. Velmi pravděpodobně nás čekají další suchá léta a roky, takže každá kapka vody, co neodteče, bude potřeba.
Na webu jsou aktualizované harmonogramy výzev na rok 2019
01. 03. 2019 |
Aktualizovali jsme harmonogram výzev pro rok 2019 a Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Úspěšné projekty

všechny projekty
Malý Bor: Kanalizace a čistírna odpadních vod
Realizací projektu dojde k výstavbě splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV v obci Malý Bor, která je navržena jako mechanicko-biologická. Řeší se komplexně čištění splaškových odpadních vod z obce Malý Bor a místních částí. Cílem je zvýšení kvality vody v Mlýnském potoce a následně v řece Otavě.

Výše dotace: 22 191 656 Kč

Celý článek