Semináře o dotacích proti suchu se rozjedou opět v září

Dvě miliardy na modernizace a úspory energií u veřejných budov

Velká Dešťovka se vrací, podpoří lepší využití srážkové vody ve městech.

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Dotační semináře se naplno rozjedou opět po prázdninách
18. 05. 2020 |
Od září se můžete těšit na oblíbené bezplatné semináře Státního fondu životního prostředí ČR. Připravena je série pěti informačních setkání o aktuálních dotacích na opatření proti suchu, která se rozjede,…
Aktualizace Nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.6
15. 05. 2020 |
Zveřejňujeme aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), na verzi v1.6, platnou ke dni 15. 5. 2020. Nástroj je platný pro vodohospodářské projekty z prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1…
Filmový dokument představuje klimatická opatření
14. 05. 2020 |
Informačně-osvětový dokument Česko chrání klima představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků.

Úspěšné projekty

všechny projekty
Pohořelice: Nakládání s odpadem
Projekt se týkal zavedení kompletního systému nakládání s tříděným odpadem a bioodpadem ve městě Pohořelice. Sběrné nádoby na komunální odpad byly umístěny přímo v domácnostech občanů a také na veřejných místech.

Výše dotace: 2 816 561 Kč

Celý článek