Méně odpadu na skládkách: otvíráme výzvu na třídění a recyklaci odpadu

Na vodovody, kanalizace a čistírny
jsou k dispozici další 2,5 miliardy korun

Vydejte se s námi na místa, která rozkvetla díky OPŽP

Připravte se na sucho! Řekněte si o Dešťovku

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí
12. 08. 2019 |
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Z Operačního programu…
Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2019
31. 07. 2019 |
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2019, platný od 31. července 2019. Změna spočívá v upravení termínu vyhlášení výzev č. 126 a 134 z 1.…
Na kotlíkové dotace MŽP přidá 1,5 miliardy korun navíc, schválila dnes vláda
30. 07. 2019 |
V současné době se celkový převis poptávky v jednotlivých krajích ČR na výměnu kotlů v domácnostech odhaduje na cca 1,5 mld. korun. MŽP je díky aktualizaci programu Nová zelená úsporám připraveno poptávku…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Brnířov: Protipovodňová opatření
Projekt se zaměřil na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Brnířov. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí i ochraně zdraví a majetku občanů.

Výše dotace: 777 298 Kč

Celý článek