Poslední výzvy OPŽP 2014–2020 přispějí na ochranu obcí před povodněmi

Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR aneb Co nového chystáme pro obce a  města

Chcete lépe využívat dešťovou vodu ve své obci? Další dotace nabízíme od 12. ledna

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Informace pro žadatele o dotaci z OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem
17. 01. 2022 |
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“), že příjemce podpory…
První Priorita roku 2022 přináší úspěšné projekty a osvědčené dotace
11. 01. 2022 |
Lednové vydání našeho časopisu Priorita ukazuje čtenářů mnoho povedených projektů. Ten první je bohužel trochu smutný, protože se týká kdysi nejhojnější sovy v české krajině, sýčka. Teď mu však hrozí…
Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR aneb Co nového chystáme pro obce a města
10. 01. 2022 |
Pro velký zájem zveřejňujeme záznamy webinářů, na nichž odborníci Státního fondu životního prostředí ČR představují aktuální a připravované dotační tituly na nejbližší období v oblasti životního prostředí…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Jemnice: Regenerace městského parku
Předmětem projektu je veřejně přístupný městský park (kulturní památka), rozsáhlá zelená plocha ve městě. Řeší jeho revitalizaci, ošetření a založení vegetačních prvků a úpravu parkové cesty (přeměna na propustnou plochu). Zásahy se týkají stabilizace dřevinných vegetačních prvků.

Výše dotace: 4 101 609 Kč

Celý článek