ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SFŽP ČR
pondělí 8.00 – 13.00
středa 12.00 – 17.00

Řešíte povodňové plány, varovné systémy, svahové nestability? Požádejte o podporu.

Připravte se na OPŽP 2021–2027, využijte až 90% dotaci na přípravu VH projektů.

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Zveřejňujeme souhrn povinností příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů.
19. 10. 2020 |
Zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1(specifický cíl 1.1 a 1.2), je jednou z povinností příjemce…
Omezení úředních hodin Fondu
16. 10. 2020 |
V souladu s nařízením vlády omezuje Státní fond životního prostředí ČR s účinností od 12. října 2020 úřední hodiny podatelny a krajských pracovišť Fondu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 12 do 17…
Další obce vybudují protipovodňové systémy a zabezpečí svahy
15. 10. 2020 |
Obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Lukavec: Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF)
Projekt řeší osazení vhodného typu koncového stupně filtrace spalin na kotelně dřevozpracujícího závodu v Lukavci. Jeho cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek (PM2,5 a PM10) a zajištění splnění národních limitů.

Výše dotace: 6 074 750 Kč

Celý článek