Velká Dešťovka podporuje lepší využití srážkové vody v obcích a městech

Semináře o dotacích proti suchu se rozjedou opět v září

Dvě miliardy na modernizace a úspory energií u veřejných budov

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu
22. 06. 2020 |
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření…
Doporučení pro zadavatele zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty
19. 06. 2020 |
V souvislosti s požadavky Evropské komise připravil Státní fond životního prostředí ČR souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí k zadávání…
Ministr Brabec: Od roku 2014 jsme podpořili 18 tisíc projektů proti suchu za 13 miliard korun
17. 06. 2020 |
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrstvách s negativními dopady na podzemní zdroje vody ve…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Zlobice: Biokoridory
Cílem navržených úprav je vytvoření funkčních a ekologicky stabilních biokoridorů v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, zvýšení retenční schopnosti území a s tím související ochrana půdy proti erozi či zvýšení druhové biodiverzity území. Celkem budou řešeny dvě lokality.

Výše dotace: 2 392 132 Kč

Celý článek