Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Únorová Priorita přináší přehled pasivních domů, kotlíkové půjčky i rozhovor o krajině
13. 02. 2019 |
Uvažovali jste o výměně kotle za pomoci dotace, ale nemůžete vytáhnout z rodinné kasy tolik peněz najednou? Pomůže vám bezúročná půjčka, kterou následně splatíte z dotace. Pilotní projekt se zatím rozjel…
Aktualizace nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.5
12. 02. 2019 |
SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), v1.5, platnou ke dni 6. 2. 2019. Nástroj je platný pro projekty prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.
Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha
07. 02. 2019 |
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Hrušovany u Brna: Travnatý pás se zelení
V projektu je řešena realizace travnatého pásu s rozptýlenou zelení, která bude tvořena domácími dřevinami, stromořadím z ovocných stromů a skupinami domácích keřů. Projekt má za cíl snížit větrnou erozi, oživit strohou zemědělskou krajinu a kromě dalšího i zvýšit počet ovocných stromů včetně starších odrůd.

Výše dotace: 291 624 Kč

Celý článek