Péče o vzácné druhy a jejich biotopy je předmětem nové dotační výzvy >

Co se chystá v novém období operačního programu? Pusťte si podcast!

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Aktualizovali jsme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného
22. 09. 2021 |
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok…
Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny
20. 09. 2021 |
Od 20. září 2021 spouštíme příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro…
Harmonogram výzev OPŽP na rok 2021 byl aktualizován
09. 09. 2021 |
Harmonogram výzev OPŽP na rok 2021 byl aktualizován. Je zařazena nově výzva číslo 158 - specifický cíl 4.2.

Úspěšné projekty

všechny projekty
Záblatí: Kanalizace a ČOV
Odkanalizováním obou místních částí a výstavbou čistíren odpadních vod dojde ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v daných lokalitách. Realizace projektu podpoří zvýšení životní úrovně obyvatel, především přinese snížení ekologické zátěže řešených území.

Výše dotace: 7 945 830 Kč

Celý článek