Přihlaste se do soutěže o nejlepší úsporné rekonstrukce a novostavby Česka

Méně odpadu na skládkách: otvíráme výzvu na třídění a recyklaci odpadu

Až do 13. ledna 2020 nabízíme dotace na lepší hospodaření s dešťovou vodou

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Prodlužujeme příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
19. 11. 2019 |
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační…
Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019
18. 11. 2019 |
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby u projektů s již vydaným Rozhodnutím o…
Již 4. prosince končí přihlašování do soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM
14. 11. 2019 |
Současné úsporné stavby zohledňují nejen ekonomickou, ale i estetickou stránku a samozřejmě uživatelský komfort a zdravé prostředí. Právě příklady z praxe inspirují a přináší nové příležitosti jak činit…

Úspěšné projekty

všechny projekty
Kolín: Zateplení školní haly
Stavební úpravy, konkrétně zateplení včetně střechy a výměna oken a dveří, přinesou snížení energetické náročnosti provozu budovy sportovní haly a fitness, která je součástí komplexu navzájem propojených objektů sloužících ke vzdělávání a výchově mládeže.

Výše dotace: 3 636 060 Kč

Celý článek