Méně odpadu na skládkách: otvíráme výzvu na třídění a recyklaci odpadu

Na vodovody, kanalizace a čistírny
jsou k dispozici další 2,5 miliardy korun

Vydejte se s námi na místa, která rozkvetla díky OPŽP

Připravte se na sucho! Řekněte si o Dešťovku

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Zářijová Priorita je o odpadech, osvětlení i deseti milionech stromů
06. 09. 2019 |
Kam s odpadem řeší v dnešní době většina měst, obcí i domácností a odpady jsou také hlavním tématem zářijového čísla našeho časopisu. Na třídění a recyklaci půjde aktuálně z Operačního programu Životní…
Zjednodušujeme pravidla pro dotace na ochranu přírody v PO 4
29. 08. 2019 |
Změny se týkají prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí, především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu…
Zveřejnili jsme novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
27. 08. 2019 |
S účinností od 27. srpna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Úspěšné projekty

všechny projekty
Vřesina: Protipovodňová opatření obce
Projekt byl zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Vřesina. Jeho cílem bylo napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí.

Výše dotace: 1 507 305 Kč

Celý článek