Méně odpadu na skládkách: otvíráme výzvu na třídění a recyklaci odpadu

Až do 13. ledna 2020 nabízíme dotace na lepší hospodaření s dešťovou vodou

Na vodovody, kanalizace a čistírny
jsou od 1. listopadu k dispozici další 2,5 miliardy korun

previous arrow
next arrow
Slider
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Dokládání úhrad v souvislosti s ukončením financování roku 2019
27. 11. 2019 |
Upozorňujeme příjemce podpory, že konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je nejpozději do 2. 12. 2019.
OPŽP 2007–2013: Cenové indexy pro vodné a stočné
26. 11. 2019 |
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.
Prodlužujeme příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
19. 11. 2019 |
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační…

Úspěšné projekty

všechny projekty
ČHMÚ: Obnova systému Aladin
Cílem projektu je obnova výpočetního systému pro numerický předpovědní model Aladin, vytvoření adekvátních technických podmínek pro zkvalitnění meteorologických vstupů do chemického transportního modelu CAMx pro hodnocení a předpověď vývoje kvality ovzduší a implementace inovativních schémat za účelem zlepšení služby smogového a varovného regulačního systému v lidských sídlech.

Výše dotace: 55 101 620 Kč

Celý článek