Volejte ZDARMA
800 260 500
 

90. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 05.05.2017

podání žádosti do: 30.12.2023

Celková alokace: 1 235 800 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 6: Technická pomoc

Specifický cíl: 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 11. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).