Volejte ZDARMA
800 260 500
 

9. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 06.01.2017

Celková alokace: 750 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Typy podporovaných projektů a aktivit