Volejte ZDARMA
800 260 500
 

88. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 16.01.2017

podání žádosti do: 02.01.2020

Celková alokace: 160 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporovaná opatření: