Volejte ZDARMA
800 260 500
 

76. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 30.06.2017

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.3 - Rekultivace staré skládky

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

Příklady podporovaných projektů:

Podporovány budou pouze takové projekty, které z provedené analýzy rizik prokážou přijatelnou míru rizika dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného území.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 11. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).