Volejte ZDARMA
800 260 500
 

74. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 16.10.2017

podání žádosti do: 15.01.2018

Celková alokace: 400 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Typy podporovaných projektů

Typy podporovaných projektů

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

Typy podporovaných projektů

Typy podporovaných projektů