Volejte ZDARMA
800 260 500
 

68. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 31.07.2017

Celková alokace: 600 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

Příklady podporovaných projektů:

V rámci podporované aktivity 3.1.2 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).