Volejte ZDARMA
800 260 500
 

67. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 31.03.2017

podání žádosti do: 28.04.2017

Celková alokace: 3 421 980 000 Kč

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit