Volejte ZDARMA
800 260 500
 

66. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 16.10.2017

podání žádosti do: 15.01.2018

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit

Typy podporovaných projektů:

Typy podporovaných projektů:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 13. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).