Volejte ZDARMA
800 260 500
 

65. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 30.06.2017

Celková alokace: 400 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 10. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).