Volejte ZDARMA
800 260 500
 

61. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 31.10.2019

Celková alokace: 500 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 12 a od 1. 8. 2018 verze 18. Tyto verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední platná verze).