Volejte ZDARMA
800 260 500
 

59. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.06.2017

podání žádosti do: 15.09.2017

Celková alokace: 300 000 000 Kč

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

a veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající