Volejte ZDARMA
800 260 500
 

52. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 03.04.2018

Celková alokace: 30 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit


Podporovaná opatření: