Volejte ZDARMA
800 260 500
 

51. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 09.01.2017

podání žádosti do: 07.01.2019

Celková alokace: 500 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající