Volejte ZDARMA
800 260 500
 

35. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 01.03.2016

podání žádosti do: 31.05.2016

Celková alokace: 350 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit

Typy podporovaných projektů


Typy podporovaných projektů