Volejte ZDARMA
800 260 500
 

34. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 01.03.2016

podání žádosti do: 31.05.2016

Celková alokace: 1 300 000 000 Kč

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Fyzické osoby - podnikající