Volejte ZDARMA
800 260 500
 

34. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 01.03.2016

podání žádosti do: 31.05.2016

Celková alokace: 1 300 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Typy podporovaných projektů

Typy podporovaných projektů

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

Typy podporovaných projektů


Typy podporovaných projektů