Volejte ZDARMA
800 260 500
 

33. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.08.2016

podání žádosti do: 17.10.2016

Celková alokace: 345 500 000 Kč

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

Státní podniky

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající