Volejte ZDARMA
800 260 500
 

25. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 01.11.2015

podání žádosti do: 02.05.2017

Celková alokace: 1 981 140 000 Kč

Prioritní osa 6: Technická pomoc

Specifický cíl: 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 5. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).