Volejte ZDARMA
800 260 500
 

20. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.10.2015

podání žádosti do: 14.10.2016

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.