Volejte ZDARMA
800 260 500
 

20. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.10.2015

podání žádosti do: 14.10.2016

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 5. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).