Volejte ZDARMA
800 260 500
 

18. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.10.2015

podání žádosti do: 14.10.2016

Celková alokace: 60 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů:

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 5. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).