Volejte ZDARMA
800 260 500
 

18. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.10.2015

podání žádosti do: 14.10.2016

Celková alokace: 60 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů:

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například: