Volejte ZDARMA
800 260 500
 

15. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 14.10.2015

Celková alokace: 152 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporovaná opatření: