Volejte ZDARMA
800 260 500

14. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 31.12.2016

Celková alokace: 500 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit


Podporovaná opatření: