Volejte ZDARMA
800 260 500
 

13. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 29.03.2018

Celková alokace: 1 250 000 000 Kč

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající