Volejte ZDARMA
800 260 500
 

12. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 14.10.2015

Celková alokace: 164 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit


Podporovaná opatření:


Podporovaná opatření:


Podporovaná opatření:


Podporovaná opatření:


Podporovaná opatření: