Volejte ZDARMA
800 260 500
 

112. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 18.12.2017

podání žádosti do: 28.02.2018

Celková alokace: 100 000 000 Kč

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

Státní podniky

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající