Volejte ZDARMA
800 260 500
 

101. výzva

Stav výzvy: Plánovaná

Podání žádosti od: 01.10.2018

podání žádosti do: 20.12.2018

Celková alokace: 100 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Typy podporovaných projektů a aktivit


Typy podporovaných projektů