Volejte ZDARMA
800 260 500
 

100. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 01.03.2018

podání žádosti do: 31.01.2019

Celková alokace: 3 000 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti vlastněné z 100% veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.