english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Uprava okoli rybnika v obci Hrabetice

Projekt je zaměřen na doplnění stávající zeleně v blízkosti rybníka na okraji zastavěného území v obci Hrabětice. Tato lokalita tak může sloužit k rekreaci a oddychu místních obyvatel i návštěvníků. Druhová skladba zeleně byla navržena dle stanovištních podmínek a charakteru lokality. Celkově bylo vysazeno 22 stromů, 10 okolo rybníka, 12 na nově zakládané ploše. Na ploše jižně od rybníka byl založen trávník.
 

V rámci realizace projektu bylo na dotčenou lokalitu umístěno dřevěné posezení, které však bylo zahrnuto mezi nezpůsobilé výdaje projektu a jeho pořízení uhradil žadatel. Žadatel dále zajišťuje udržovací péči o vzniklou zeleň i po realizaci projektu.

Cílem projektu bylo vytvořit na parcelách přiléhajících k rybníku z jihu plochu veřejné zeleně, které nyní slouží jako rekreační zázemí. Dále byla zregenerována zeleň přímo okolo rybníku. Byl založen trávník a vysazeno 22 kusů dřevin.

Celkové náklady: 338 194 Kč
Celkové uznatelné náklady: 267 789 Kč
Celková výše podpory: 227 620 Kč
 
Příjemce: Obec Hrabetice
Místo realizace: Znojmo, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9027006
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03110
 
Stav projektu: Výdaje projektu certifikovány
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektu

Vyhledávání

Zelená linka


Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.