Volejte ZDARMA
800 260 500
 

2.4 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Typy podporovaných projektů a aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různo-rodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.

V rámci specifického cíle nemohou být podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.