Volejte ZDARMA
800 260 500
 

2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.


Typy podporovaných projektů a aktivit


Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

    • tepelné čerpadlo.
    • kotel pouze na biomasu,
    • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
    • plynový kondenzační kotel.