Volejte ZDARMA
800 260 500
 

2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.


Typy podporovaných projektů a aktivit


  1. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
    • tepelné čerpadlo.
    • kotel na pevná paliva.
    • plynový kondenzační kotel.
  2. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  3. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
  4. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).