Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Obecné pokyny

Pravidla povinné publicity:

Povinnosti publicity a propagace jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity, ve kterém také najdete závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a banneru OPŽP.

Formuláře pro přípravu tiskových podkladů

Dokumenty ke stažení

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Markétu Bursíkovou ze Samostatného oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR - publicita@sfzp.cz nebo tel.: 267 994 551.