Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Obecné pokyny

Veřejná podpora

Jakákoli veřejná podpora poskytnutá v rámci OPŽP 20142020 musí být v souladu s procedurálními a materiálními pravidly pro poskytování veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je veřejná podpora poskytnuta.

Přílohy pro projekty v režimu veřejné podpory


Výběrová řízení

Informace k zadávání veřejných zakázek jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, který je nedílnou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 20142020. Dále SFŽP ČR připravil příručku Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách.


Úprava žádosti před vydáním RoPD

Postupy pro žadatele nezbytné k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou detailně popsány v dokumentech Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – žádosti schválené Výběrovou komisí do 14. 6. 2016 a Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – žádosti schválené Výběrovou komisí od 6. 9. 2016.

Zpracování zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu

Postupy pro žadatele nezbytné k vydání zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu naleznete v přiložených dokumentech.


Zpracování závěrečné zprávy o realizaci, závěrečné zprávy o platbě, protokol závěrečného vyhodnocení akce

Údaje potřebné k vydání závěrečného vyhodnocení akce jsou k dispozici v dokumentu Informace pro příjemce dotace k vydávání ZVA.