Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek je už dnes možné

26.10.2015

Již dnes je možné dle platné české legislativy zadávat sociálně odpovědné veřejné zakázky a také tuto možnost zadavatelé začínají využívat.

Důvodem je dvojí zisk, kterým jsou nejen investice do veřejné infrastruktury, ale zároveň pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Na základě stanovení tzv. zvláštní podmínky v zadávací dokumentaci mohou obce i jiní zadavatelé zajistit na zakázce práci i pro ty, kterým se dlouhodobě nedaří na trhu práce uplatnit. Problematikou sociálně odpovědných zakázek se několik let zabývá vládní Agentura pro sociální začleňování. Její metodiky a příklady dobré praxe ukazují, kudy by se mohl trend zadávání veřejných zakázek ubírat i v rámci čerpání z jednotlivých operačních programů ESIF, včetně OPŽP.

Manuál dobrých praxí - Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (PDF)
Metodika - Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (PDF)