Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

SFŽP ČR zveřejňuje vzory „Analýza souladu projektu s Prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020“

3.8.2015

Analýza souladu projektu s Prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020 je povinnou přílohou žádosti o dotaci ve specifickém cíli 2.2, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Analýza souladu projektu s Prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020 - vzory ke stažení