Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

SFŽP ČR zveřejňuje vzor „Kumulativního rozpočtu projektu“ a závaznou strukturu „Energetického posudku“

4.8.2015

Kumulativní rozpočet projektu a Energetický posudek jsou povinnými přílohami žádosti o dotaci ve specifickém cíli 2.2, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Kumulativní rozpočet projektu - vzor ke stažení
Závazná struktura energetického posudku - vzor ke stažení